Obec Koněprusy 

Informace | Vývěsní deska | Historie | Okolí | Zpravodaj | Vyhlášky | Zastupitelstvo | Kontakt    

 

Vývěsní deska

Informace vztahující se k roku 2006

Závěrečný účet roku 2006

Rozvaha za rok 2006

Výkaz zisků a ztrát

 

Informace vztahující se k roku 2005

Závěrečný účet roku 2005

Rozvaha za rok 2005

Výkaz zisků a ztrát

Ostatní

 

Pro čtení těchto informací budete potřebovat